48. Pożar sadzy w komine

Data: 18.12.2016

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Krakowska

Godzina: 9:15

46. Pożar kotłowni

Data: 22.10.2016

Miejscowość: Czaniec

Ulica: Konwaliowa

Godzina: 21:29

43. Pożar sadzy w kominie na Komisariacie Policji

Data: 21.10.2016

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Żywiecka

Godzina: 8:36

41. Pożar altany

Data: 19.10.2016

Miejscowość: Porąbka

Ulica: Karpacka

Godzina: 12:43

38. Pożar piwnicy

Data: 19.09.2016

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Ks. Korzonkiewicza

Godzina: 15:21

36. Pożar poddasza

Data: 25.08.2016

Miejscowość: Porąbka

Ulica: Krajobrazowa

Godzina: 20:55

32. Zadymienie budynku - przypalony posiłek

Data: 2.08.2016

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Krańcowa

Godzina: 15:35

29. Pożar na terenie pasieki

Data: 28.07.2016

Miejscowość: Czaniec

Ulica: Kasztanowa

Godzina: 12:04

25. Pożar suchej trawy

Data: 7.07.2016

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Wodociągowa

Godzina: 17:38

22. Pożar przyłącza energetycznego w piekarni

Data: 23.06.2016

Miejscowość: Porąbka

Ulica: Wielka Puszcza

Godzina: 18:27