Umacnianie koryta Soły przy wale przeciwpowodziowym

Data: 17.05.2014

Miejscowość: Kobiernice

Godzina: 17:31

Udrażnianie studzienek kanalizacyjnych

Data: 17.05.2014

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Tradycyjna

Godzina: 13:30

Kontrola wałów i stanu rzeki Soły i Młynówki

Data: 17.05.2014

Miejscowość: Kobiernice

Godzina: 7:55

Kontrola wałów i stanu rzeki Soły i Młynówki

Data: 16.05.2014

Miejscowość: Kobiernice

Godzina: 22:00

Pompowanie cieku rzeki Młynówki

Data: 16.05.2014

Miejscowość: Kobiernice

Godzina: 16:00

Kontrola wałów, przepustów i stanu rzeki Soły i Młynówki

Data: 16.05.2014

Miejscowość: Kobiernice

Godzina: 10:00

Kontrola wałów i stanu rzeki Soły i Młynówki

Data: 16.05.2014

Miejscowość: Kobiernice

Godzina: 00:30

Kontrola wałów i stanu rzeki Soły i Młynówki

Data: 15.05.2014

Miejscowość: Kobiernice

Godzina: 21:00

Rozlany olej

Data: 10.04.2014

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Bielska/Żywiecka

Godzina: : 15:43

Plama oleju na Krakowskiej

Data: 19.03.2014

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Krakowska

Godzina: 11:26