10. Zabezpieczenie uszkodzonej reklamy wielkoformatowej

Data: 09.02.2016

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Bielska

Godzina: 22:00

9. Zabezpieczenie uszkodzonego poszycia dachu

Data: 09.02.2016

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Bielska

Godzina: 21:55

8. Zabezpieczenie uszkodzonego poszycia dachu

Data: 09.02.2016

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Zamoście

Godzina: 21:00

7. Zabezpieczenie uszkodzonego poszycia dachu

Data: 09.02.2016

MIejscowość: Kobierncie

Ulica: Ks. Korzonkiewicza

Godzina: 20:52

3. Neutralizacja plamy oleju

Data: 28.01.2016

Miejscowość: Czaniec

Godzina: 04:13

2. Przymarznięty łabędź w stawie

Data: 3.01.2016

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Dworska

Godzina: 14:24

56. Porażenie prądem i upadek ze słupa wysokiego napięcia

Data: 14.11.2015

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Dworska

Godzina: 11:42

52. Plama oleju

Data: 16.10.2015

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Kęcka

Godzina: 9:00

51. Plama oleju

Data: 12.10.2015

Miejscowość: Porąbka

Ulica: Krakowska

Godzina: 17:10

50. Wyciąganie jelenia z koryta rzeki

Data: 5.10.2015

Miejscowość: Bujaków

Ulica: Wspólna

Godzina: 17:00