17. Rozszczelnienie linii przesyłowej gazu

Data: 18.04.2016

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Wodociągowa

Godzina: 20:36

15. Wyciągnięcie ciała mężczyzny z rzeki

Data: 14.03.2016

Miejscowość: Czaniec

Ulica: Kalinowa

Godzina: 10:51

13. Zabezpieczenie dachu

Data: 10.02.2016

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Polna

Godzina: 17:02

12. Zabezpieczenie dachu

Data: 10.09.2016

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Centralna

Godznia: 11:34

11. Powalone drzewo na samochód osobowy

Data: 09.02.2016

Miejsocowość: Kobiernice

Ulica: Ogrodowa

Godzina: 22:44

10. Zabezpieczenie uszkodzonej reklamy wielkoformatowej

Data: 09.02.2016

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Bielska

Godzina: 22:00

9. Zabezpieczenie uszkodzonego poszycia dachu

Data: 09.02.2016

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Bielska

Godzina: 21:55

8. Zabezpieczenie uszkodzonego poszycia dachu

Data: 09.02.2016

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Zamoście

Godzina: 21:00

7. Zabezpieczenie uszkodzonego poszycia dachu

Data: 09.02.2016

MIejscowość: Kobierncie

Ulica: Ks. Korzonkiewicza

Godzina: 20:52

3. Neutralizacja plamy oleju

Data: 28.01.2016

Miejscowość: Czaniec

Godzina: 04:13