37. Kolizja na krzyżówce w Czańcu

Data: 7.09.2017

Miejscowość: Kobiernice / Czaniec

Ulica: Krakowska / Kard. Karola Wojtyły

Godzina: 9:02

36. Alarm fałszywy w dobrej wierze

Data: 2.09.2017

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: rondo im. św. Floriana

Godzina: 2:18

35. Dachowanie na rondzie

Data: 2.09.2017

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Rondo im. św. Floriana / Krakowska

Godzina: 00:27

34. Neutralizacja plamy oleju

Data: 21.08.2017

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Żywiecka

Gozina: 14:35

30. Pomoc policji

Data: 27.07.2017

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Grabowa

Godzina: 14:11

26. Neutralizacja plamy oleju na jezdni

Data: 9.07.2017

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Krakowska

Godzina: 16:40

25. Kolizja drogowa

Data: 1.07.2017

Miejscowość: Kobiernice / Czaniec

Ulica: Krakowska / Kard. Karola Wojtyły

Godzina: 22:24

24. Rozszczelnienie przyłącza gazowego

Data: 19.06.2017

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Krakowska

Godzina: 16:23

19. Uwolnienie zaplątanego w siatkę młodego jelenia

Data: 25.04.2017

Miejsocowość: Kobiernice

Ulica: Sportowa

Godzina: 6:03

12. Zadymienie w budynku

Data: 7.03.2017

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Centralna

Godzina: 17:12