95. Drzewo oparte o budynek

Data: 15.12.2017

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Ogrodowa

Godzina: 12:36