26. Neutralizacja plamy oleju na jezdni

Data: 9.07.2017

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Krakowska

Godzina: 16:40