24. Rozszczelnienie przyłącza gazowego

Data: 19.06.2017

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Krakowska

Godzina: 16:23