24. Neutralizacja plamy oleju

Data: 24.06.2016

Miejscowość: Bujaków

Ulica: Bielska

Godzina: 18:39