56. Porażenie prądem i upadek ze słupa wysokiego napięcia

Data: 14.11.2015

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Dworska

Godzina: 11:42