19. Neutralizacja plamy oleju

Data: 5.06.2015

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: rondo im. św. Floriana

Godzina: 18:48