Umacnianie koryta Soły przy wale przeciwpowodziowym

Data: 18.05.2014

Miejscowość: Kobiernice

Godzina: 9:34