Umacnianie koryta Soły przy wale przeciwpowodziowym

Data: 17.05.2014

Miejscowość: Kobiernice

Godzina: 17:31