Udrażnianie studzienek kanalizacyjnych

Data: 17.05.2014

Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Tradycyjna

Godzina: 13:30