Kontrola wałów i stanu rzeki Soły i Młynówki

Data: 17.05.2014

Miejscowość: Kobiernice

Godzina: 7:55