Kontrola wałów, przepustów i stanu rzeki Soły i Młynówki

Data: 16.05.2014

Miejscowość: Kobiernice

Godzina: 10:00