Kontrola wałów i stanu rzeki Soły i Młynówki

Data: 15.05.2014

Miejscowość: Kobiernice

Godzina: 21:00